Zeurítia radio / Mp3 player

Extra

„Dobro, ať je naším životním cílem.“

"Motto Společenství Androméda napsal Antonín Jiří Kryštof

Nezisková organizace Společenství Androméda o.s. potřebuje neustálou pomoc. Jak pomoc finanční tak fyzickou. Cílem Společenství je postavit hospic, který bude teprve druhým v pořadí na Rakovnicku, konkrétně ve Velké Chmelištné. Hospic ponese jméno sv.Antonína a sv.Terezky. Dalším cílem je vybudovat zde sanatorium pro lidi s Alzheimerovou chorobou a započít práci v ekologickém zemědělství na přilehlých pozemcích. Nyní probíhá rekonstrukce budovy, zakoupené v roce 2004 na zázemí pro hospic. Členem tohoto Společenství jsem od jeho založení a podílím se jak na chodu celého Spol., tak na budování ve Velké Chmelištné. Této práci se všichni v Andromédě dobrovolně věnujeme po svých zaměstnáních. Přijeďte se podívat a podpořit nás.

Hospic garantuje

  • že člověk nebude trpět nesnesitelnou bolestí
  • bude zachována jeho lidská důstojnost
  • nebude nikdy sám

www.spolecenstvi-andromeda.cz